Cookies & Privacy

Deze Privacyverklaring is van toepassing op alle persoonsgegevens die Scootertheorie verwerkt van haar cursisten. Indien u zich aanmeldt bij Scootertheorie, geeft u uitdrukkelijk toestemming om uw persoonsgegevens in lijn met deze Privacyverklaring te verwerken. Wij adviseren u om deze Privacyverklaring door te lezen en te bewaren voor uw eigen administratie.

Verantwoordelijke
De verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens is: . Scootertheorie is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Rotterdam  onder het nummer 85735817 De klantenservice is bereikbaar info@scootertheorie.nl

Welke gegevens verwerkt Scootertheorie en voor welk doel
In het kader van uw aanmelding worden de volgende persoonsgegevens verwerkt:

  • Voor- en achternaam, BSN-nummer, geboortedatum
  • Adresgegevens
  • Telefoonnummer, e-mailadres
  • De bovengenoemde persoonsgegevens worden verwerkt voor de volgende doeleinden:
  • Uw naam, BSN-nummer en geboortedatum worden gebruikt om een CBR theorie-examen op uw naam in te boeken.
  • Uw naam, telefoonnummer en e-mailadres worden gebruikt voor het versturen van een bevestiging van de aanmelding voor een theoriecursus. Daarnaast worden deze persoonsgegevens ook gebruikt om contact op te nemen met u m.b.t. de theoriecursus.
  • Uw adresgegevens worden gebruikt voor het versturen van de factuur van, de door u deelgenomen theoriecursus.

Bewaartermijn
Scootertheorie verwerkt en bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is om de bovenstaande doeleinden te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Cookies

Verwerking van de persoonsgegevens
Voor de verwerking van de persoonsgegevens maakt Scootertheorie gebruik van diensten van derden, zogenaamde verwerkers. Verstrekking aan derden is noodzakelijk voor het uitvoeren met de overeenkomsten die wij met u sluiten, het bevorderen van de gerechtvaardigde belangen van Scootertheorie en om aan eventuele wettelijke verplichtingen te voldoen die op Scootertheorie rust. Met de verwerker, die in de opdracht van Scootertheorie uw gegevens verwerkt, hebben wij een verwerkersovereenkomst. Scootertheorie blijft verantwoordelijk voor de cookieverklaring.

Inzage, corrigeren en verwijderen
Via de klantenservice van Scootertheorie kunt u een verzoek indienen om uw persoonsgegevens in te zien, te ontvangen, te wijzigen of te verwijderen. Scootertheorie zal uw verzoek in behandeling nemen en u, binnen een maand na ontvangst hierover informeren. Indien u bezwaar wilt maken tegen de (verdere) verwerking van uw persoonsgegevens voor de doeleinden van Scootertheorie, kunt u eveneens contact opnemen met de klantenservice. Eventuele andere vragen of opmerkingen over deze Privacyverklaring kunnen worden gericht aan onze klantenservice: info@Scootertheorie.nl

Contact
Scootertheorie neemt de bescherming van uw gegevens erg serieus en neemt passende maatregelen om verlies, misbruik, onbevoegde toegang en ongewenste openbaring tegen te gaan. Mocht u de indruk krijgen dat uw persoonsgegevens onvoldoende beveiligd zijn of er een aanwijzing is van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice via info@scootertheorie.nl

Wijzigingen
Deze Privacyverklaring kan worden gewijzigd. De wijzigingen worden via de website bekend gemaakt. Wij adviseren u om regelmatig de Privacyverklaring te bekijken.